Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

τον τελευταίο καιρό.

Γενικά έχω αρχίσει να βλέπω φαντάσματα. 
Τον τελευταίο καιρό βλέπω γύρω μου πράγματα. 
Μα αυτά δεν υπάρχουν.

Και καταλαβαίνω και πράγματα. 
Χωρίς καμία ένδειξη. 
Αλλά κι αυτά.. 
μία από τα ίδια. 

Γενικά "εμείς" οι "ειδικοί", 
λέμε είναι κακό κανείς να βλέπει πράγματα. 

Υποδηλώνει ύπαρξη ψυχοπαθολογίας. 

Τον τελευταίο καιρό, 
μάλλον πάσχω. 

Πάσχω από ανάγκη.