Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014 

We are people who's come here to play.. 
I don't like it easy.. 
I don't like it the straight way 
We're in the middle of something
We're here to stay.
And we raise our heads for the colour red 

.- 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου